Vnitřní řád

dle zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen zákon)

Objednávání pacientů

 • Pacienti se objednávají SMS zprávou nebo e-mailem.
 • Objednání akutních pacientů je po telefonické dohodě (pacient napíše SMS zprávu a v přiměřené době ordinace zavolá zpět a domluví se termín případného ošetření).

Dodržování data a času objednání

 • V případě, že se pacient dostaví s více než pětiminutovým zpožděním, může být ošetření odmítnuto, aby nedošlo k narušení časů vyšetření ostatních pacientů. Do čekárny je vhodné přicházet s přiměřenou časovou rezervou.
 • Jestliže se pacient nedostaví na objednaný termín bez omluvy, uhradí storno poplatek dle ceníku.
 • V odůvodněných případech nemusí být dohodnutý čas ošetření ordinací dodržen. Jedná se například o nutné ošetření akutního pacienta nebo neplánované prodloužení ošetření předchozího pacienta.

Pravidla v čekárně a ordinaci

 • Po vstupu do čekárny použijí pacienti návleky.
 • Pacienti v čekárně nenechávají své věci bez dozoru.
 • Do čekárny nemají přístup zvířata.
 • Bez souhlasu personálu nelze v ordinaci pořizovat video či audio záznamy.

Slušné, ohleduplné chování

 • Pacienti mají povinnost dodržovat zásady slušného a bezpečného chování při kontaktu s personálem ordinace. Porušení zásad slušného chování zejména znamená: agresivita, zvyšování hlasu, nedůstojná komunikace vůči personálu, vulgarity a vyhrožování.
 • Pacienti mají povinnost se chovat ohleduplně a s opatrností k vybavení ordinace.

Ukončení poskytování zdravotních služeb

Důvody jsou uvedeny v § 48 zákona. Uvádíme nejrelevantnější:

 • pacient se neřídí vnitřním řádem (zejména ustanovení uvedená v oddílu Slušné, ohleduplné chování),
 • pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů,
 • pacient úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup.

Další ustanovení

 • Pravidla pro podávání stížností se řídí § 93 zákona.
 • Další povinnosti pacienta jsou uvedeny v § 41 zákona.
Vnitřní řád je platný od 1. 3. 2022